CNR-logo

de website ] de hobby ] de club ] de leden ] de teksten ] de weblinks ]

 

natuur op media

 

Start
Terug
jubileum CD

 

 

 

Eigen producties leden

Voor onze tweede jubileum CD kijk hier.

Luisteren in het duin 1, 2 en 3: CD's met ieder ruim een uur digitale natuuropnamen uit de Amsterdamse Waterleidingduinen door Wil Heemskerk1 met veel vogels, maar ook reebok, zweefvliegen, pad, kikkers, vos, eekhoorn en sfeeropnamen.

Als ik de marels zo hoor roepen: een klankbeeld over het eiland Texel met natuuropnamen van Jos Korenromp2. (Marel is de Texelse naam voor de Grutto.)
Een beek stroomt waarheen zij wil: een voorjaar in het beekbosgebied van Winterswijk met natuuropnamen van Jos Korenromp2.
Op de heide en in het veen: 75 minuten natuurgeluid afkomstig van de Sallandse Heuvelrug en natuurgebieden langs de Nederlands/Duitse grens van Jos Korenromp2
Zo d'ouden zongen zo piepen de jongen: 31 geluiden van veel voorkomende vogels uit België van Joris Verbeeck3.
Sprinkhanen in Vlaanderen: ook van Joris Verbeeck3.
Introduction to vocalizations of Crossbills in NW-Europe: bijlage op CD met bijna 62 minuten geluidsopnamen van Kruisbekken door Magnus Robb4 
Diverse titels: diverse CD's met geluidsopnamen en klankbeelden van Jan Ivangh5 
De "Wat hoor ik"-serie CD's van Jan Meijerink. Titels zijn onder andere "Wat hoor ik daar?, Wat hoor ik in het veen?, Wat hoor ik in het bos, Wat hoor ik op de Sallandse Heuvelrug", maar ook "Vogelzang op Twickel no. 1 en 2".
15 jaar CNR: CD met collectie bijzondere opnamen van de leden6.
Sprosser bei Gützkow: CD met geluidsopnamen van diverse soorten uit voormalig Oost Duitsland, maar met de nadruk op Noordse Nachtegaal (Sprosser) door Rombout de Wijs.

1 Verkrijgbaar bij Naturalis, Darwinweg, Leiden, www.natuurenboek.nl, 071 - 568 76 91; IVN, Plantage Middenlaan 2c, Amsterdam; winkel Noordhollands Landschap, Dorpsstraat 72c, Castricum; Zuid-Hollands Landschap, Nesserdijk 368, Rotterdam; Boekhandel Van den Meer, Vuurtorenplein 10, Noordwijk; Boekhandel Moby Dick, Schoolstraat 31, Noordwijk, diverse Bezoekerscentra in de Hollandse duinen, de webwinkel van Birdsounds en natuurlijk bij Wil Heemskerk zelf: 071 - 361 74 16 (na 18:00 uur). Bij hem zijn beide CD's ook in het Duits verkrijgbaar. De tekst van de CD is gratis in Braille verkrijgbaar bij de CBB in Ermelo, 0341 - 551 014

2 Verkrijgbaar bij Naturalis, Darwinweg, Leiden, www.natuurenboek.nl, 071 - 568 76 91; winkel Noordhollands Landschap, Dorpsstraat 72c, Castricum; diverse locaties op Texel; de webwinkel van Birdsounds,  bij Jos Korenromp, 0544 - 461 120 of door overmaking van €17,50 op girorekening 37 69 858 ten name van J. Korenromp te Groenlo o.v.v. CD Texel, CD Winterswijk of CD Heide.


3 Een uitgave van Natuurreservaten VZW Vereniging voor Natuurbehoud in Vlaanderen, Koninklijke Sint-Mariastraat 105, 1030 Brussel; 02 - 245 43 00, nr@bitserv.com

4 Bijlage bij Dutch Birding, Volume 22, No. 2, 2000

5 Deze CD's bevatten soms meer klankbeelden en eventueel ook andere geluiden. Enkele historische en unieke opnamen sinds 1953! 

6 Deze CD is uitgereikt op de najaars-bijeenkomst in 2002 ter gelegenheid van het 15 jaar bestaan! En eventueel ook nagezonden aan alle leden. Meerdere exemplaren zijn verkrijgbaar via Jos Korenromp.

 

 

CD & CD-ROM

Birdsounds.nl: CD-ROM; info and demo sound files. Bird Sounds of Bolivia, Birds of Venezuela and Birds of Tropical Asia. Webshop.
Donatus Subaqua: de eerste CD van artiest Klaus Osterwald met onderwateropnamen. Laat zich heel goed als muziek beluisteren.
Vroege Vogelzang: CD; een coproductie van de VARA en Vogelbescherming.
Listening Earth Australian Nature Sound Recordings 
NatureSound Studio Doorway several CD's.

see also our audiolinks and a list websounds

 

 

Page Update: 22-07-2015 «·» © CNR/FW