CNR-logo

de website ] de hobby ] de club ] de leden ] de teksten ] de weblinks ]

 

litteratuur

 

Start
Terug

 

 

 

Litteratuur over imiteren & de zang van vogels

Wim Rougoor

Deze litteratuuropgave is niet allereerst bedoeld als verantwoording voor de hier gelanceerde stellingen en hypotheses, maar vooral voor de geÔnteresseerde lezer om zich verder te kunnen oriŽnteren. Deze opgave is maar een heel klein deel van de beschikbare publicaties over de aangesneden onderwerpen.
Adhikerana, A.S. & Slater, PJ.B. (1993): "Singing interactions in coal tits, Parus ater: an experimental approach." Anim. Behav. 46, 1205-1211.
Adret-Hausberger, M. & Guttinger, H.R. (1984): "Constancy of basic pattern in the songs of two populations of starlings Sturnus vulgaris. A comparison of song variation between sedentary and migratory populations." Z. TiŽrpsychol. 66, 309-327.
Adret-Hausberger, M. (1986): "Temporal dynamics of dialects in the whistled songs of starlings." Ethology 71, 140-152.
Adret-Hausberger, M. & Jenkins, P.F. (1988): "Complex organisation of the warbling song in the European starling Sturnus vulgaris." Behaviour 107, 138-156.
Adret-Hausberger, Martine (1989): "Species Repertoire of Whistled Songs in the European Starling." Bioacoustics 2: 137-162.
Alatalo, R.V., Glynn, C. & Lundberg, A. (1990): "Singing rate and female attraction in the pied flycatcher: an experiment." Anim. Behav. 39, 601-603.
Alsem, Karel Jan (1980): "Over de zang van de Fitis." Het Vogeljaar, 28: 223.
Andrew, R.J. (1962): "Evolution of intelligence and vocal mimicking." Science 137, 585-589.
Armstrong, E.A. (1973): "A Study of Bird Song." New York: Dover.
Aylor, D. (1972): "Sound transmission through vegetation in relation to leaf area density, leaf width, and breadth of canopy." J. Acoust. Soc. Am. 51, 411-414.
Baker, M.C., Bjerke, T., Lampe, H. & Espmark, Y. (1986): "Sexual response of female great tits to variation in size of males' song repertoires." Am. Nat. 128, 491-498.
Baptista, L.F. (1990): "Dialectal variation in the raincall of the Chaffinch Fringilla coelebs". Die Vogelwarte 35, 249-256.
Baylis, J.R. (1982): "Avian vocal mimicry: its function and evolution." In: Acoustic Communication in Birds, (ed.) D.E. Kroodsma & E.H. Miller, pp. 51-83. New York: Academic Press.
Cornelius, Paul F.S. & Ron Kettle (1990): "Readers Letters; afwijkende zang van zwartkopjes." Wildlife Sound 6: 6.
Everdingen, A.V. (1976): "Afwijkende zang door stiefouders?" Het Vogeljaar 24: 183.
Hall-Craggs, Joan (1977): "De Merel als musicus." De Lepelaar nr. 51: 5-7.
Hindley, David (1990): "The Music of Birdsong." Wildlife Sound 6: 25-33.
James, Brian (1990): "The Rhos Blackbirds - 1980-1989." Wildlife Sound 6: 42-45.
Labberte, K.R. (1983): "Record koekoek-roep." Het Vogeljaar 31: 202.
Lebret, T. (1972): "De Blauwborst, Cyanosylvia svecia cyanecula, als imitator." Het Vogeljaar 20: 161.
Lebret, T. (1982): "De Spotvogel als imitator." Vogels nr. 9: 101.
Mace, R. (1987): "Why do birds sing at dawn?" Ardea 75: 123-132.
Martens, M.J.M., R.P.B. Foppen & W.H.T. Huisman (1985): "Wordt vogelgeluid beÔnvloed door het akoestisch milieu?" Het Vogeljaar 33: 110-118.
Pilzecker, J. (1976): "Vreemd zingende Tjiftjaf". Het Vogeljaar 24: 215.
Radford, Philip (1990): "Birds and their instrumental sounds." Wildlife Sound 6: 24-26.
Redactie (1984): "Naar aanleiding van Maurice Martens: Geluidsonderzoek; Vogels passen hun zang aan omgeving aan." Het Vogeljaar 32: 214.
Rougoor, Wim (1991): "Uitwisseling onder vogels." Het Vogeljaar 39: 218.
Slijper, H.J. (1972): "Enige aantekeningen over de zang van het Blauwborstje." Het Vogeljaar 20: 9-11.
Sluiters, J.E. (1968): "Prisma Vogelboek." Het Spektrum, Utrecht/Antwerpen.
Swart, A.N. (1976): "Ervaringen met een Middelste Bonte Specht." Het Vogeljaar 24: 214.
Thijsse, Jac. P. (1965): "Wat zingen de vogels?" In: Vogelzang, pp. 52-55. Verkade, Zaandam.
Visser, Mayke (1985): "Klein vogelijn op groene tak wat zingt ge'n aardig lied." Vogels nr.27: 78-81.

Een beknopte samenvatting over het imitatietalent. 

 

Page Update: 22-07-2015 ę∑Ľ © CNR/FW