CNR-logo

de website ] de hobby ] de club ] de leden ] de teksten ] de weblinks ]

 

bestellen

 

Start
Terug

 

 

De jubileum CD kan alsvolgt besteld worden:

Maak het verschuldigde bedrag over op giro-rekeningnr. 3638832  t.n.v. penningmeester CNR te Koudekerk a/d Rijn met de vermelding: CD 20 jaar CNR en uw postadres 
Voor bestellingen vanuit het buitenland: het IBAN nummer is NL78INGB 0003 6388 32 en het BIC nummer is INGBNL2A / Send the amount in Euro's (given below) to the international account number stated here and also give your postal address. Please confirm your order by email to the address given below.
De prijs is 15,95 + 2,25 = 18,20 
Stuur ter bespoediging van uw bestelling een email naar het hierna genoemde adres en vermeld ook daarop: bestelling CD en noem in de mail ook uw volledige postadres:
 

Page Update: 22-07-2015  CNR/FW