CNR-logo

Meer over de website ] de hobby ] de club ] de leden ] de teksten ] de weblinks ]

 

 

Start
Terug


aanmelden als lid  

Iedereen die graag natuurgeluiden wil opnemen of al opneemt kan lid worden. Ook als je niet zo direct warmloopt om zelf natuurgeluiden te gaan opnemen maar wel voldoende belangstelling hebt voor wat er in onze club zoal gebeurt, ben je als lid van harte welkom. Dit geldt zowel voor amateurs als professionals.

We gaan er dan wel vanuit dat je instemt met onze uitgangspunten; zie de pagina’s ‘de club’, ‘doel opnamen’  resp. ‘de activiteiten’ en vooral de artikelen 9 en 10 van ons reglement.

 

Het CNR-bestuur wil het onderling contact tussen leden bevorderen voor bijvoorbeeld onderling overleg, samen op pad om geluid op te nemen of meerijden naar de clubdag. U stemt bij aanmelding in met het delen van uw contactgegevens met de overige leden via een met een wachtwoord afgeschermde lidmaatschapspagina.

 

De contributie is momenteel € 17,50 per jaar voor inwoners van Nederland. Tevens wordt een inschrijfgeld gevraagd van € 7,50. Echtparen betalen € 25 als zij tevreden zijn met één exemplaar van het Magazine per keer.

Als je lid wilt worden stuur dan een e-mail (of eventueel een briefje) naar onze penningmeester, met je naam, adres en telefoonnummer. Je krijgt dan van ons een welkomstpakket met verdere informatie.

 

 

 

 

Misschien wil je eerst iets meer weten over de club, bijvoorbeeld eerst één van onze bijeenkomsten meemaken of een proefexemplaar ontvangen van ons Magazine: laat het ons even weten, ook weer via onze penningmeester.

Het CNR bestuur promoot het onderling contact onder leden voor kennisuitwisseling of met elkaar meerijden, etc. Daarvoor wordt de ledenlijst met lidmaatschapsgegevens op een met inlognaam en wachtwoord besloten pagina op de webserver geplaatst. Als u lid wordt gaat u er mee akkoord dat uw gegevens worden gedeeld met de overige leden.

Giften, donaties en een abonnement op ons Magazine behoren ook tot de mogelijkheden om de vereniging financieel te steunen en waardering te laten blijken voor onze activiteiten. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Het rekeningnummer van de vereniging is:

IBAN-rekeningnummer: NL78 INGB 0003 6388 32

 t.n.v. Club voor Natuurgeluiden Registratie CNR, Koudekerk a/d Rijn.

 

 

 

Page Update: 21-05-2019 «·» © CNR/fw