CNR-logo

Meer over de website ] de hobby ] de club ] de leden ] de teksten ] de weblinks ]

 

de aanmelding

 

Start
Terug


aanmelden als lid  

Iedereen die graag natuurgeluiden wil opnemen of al opneemt kan lid worden. Ook als je niet zo direct warmloopt om zelf natuurgeluiden te gaan opnemen maar wel voldoende belangstelling hebt voor wat er in onze club zoal gebeurt, ben je als lid van harte welkom. Dit geldt zowel voor amateurs als professionals.

We gaan er dan wel vanuit dat je instemt met onze uitgangspunten; zie de pagina’s ‘de club’, ‘doel opnamen’  resp. ‘de activiteiten’ en vooral de artikelen 9 en 10 van ons reglement.

 

De contributie is momenteel € 17,50 per jaar voor inwoners van Nederland. Tevens wordt een inschrijfgeld gevraagd van € 7,50. Echtparen betalen € 25 als zij tevreden zijn met één exemplaar van het Magazine per keer.

Als je lid wilt worden stuur dan een e-mail (of eventueel een briefje) naar onze penningmeester, met je naam, adres en telefoonnummer. Je krijgt dan van ons een welkomstpakket met verdere informatie.

 

 

 

 

Misschien wil je eerst iets meer weten over de club, bijvoorbeeld eerst één van onze bijeenkomsten meemaken of een proefexemplaar ontvangen van ons Magazine: laat het ons even weten, ook weer via onze penningmeester.

 

Giften, donaties en een abonnement op ons Magazine behoren ook tot de mogelijkheden om de vereniging financieel te steunen en waardering te laten blijken voor onze activiteiten. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Het rekeningnummer van de vereniging is:

IBAN-rekeningnummer: NL78 INGB 0003 6388 32

 t.n.v. Club voor Natuurgeluiden Registratie CNR, Koudekerk a/d Rijn.

 

 

 

Page Update: 04-02-2018 «·» © CNR/fw